IABR-2016-

iabr/UP

Albanië is een rijk land in termen van menselijk kapitaal en natuurlijke hulpbronnen. Hoe kan het die potentie activeren en een ontwikkelingsstrategie beginnen die de unieke kenmerken, culturele waarden en landschappelijke kwaliteiten van het land zelf als uitgangspunt neemt? En hoe kan het daarbij de fouten van andere landen overslaan en in één keer de stap maken naar een duurzaam ontwikkelingsmodel?
Die vragen stonden centraal in het ontwerpend onderzoeksproject Het Metabolisme van Albanië – onder leiding van iabr/UP, 51N4E en AKPT uitgevoerd onder de paraplu van Atelier Albania door een coalitie van Albanese, Nederlandse en Belgische partners: het Albanese ministerie van Stedelijke Ontwikkeling en andere ministeries, het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, de leerstoel landschapsarchitectuur van de TU Delft, .FABRIC, 51N4E en de IABR.
De resultaten zijn in Albanië gepresenteerd aan de premier en zijn kabinet en worden door de Albanese overheid ingezet bij het werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van het land.

Tijdens deze sessie worden het boek en de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd. Met o.a. George Brugmans (IABR), Dirk Sijmons (HNS Landschapsarchitecten), Adelina Greca (AKPT), Joni Baboci (Hoofd Planning Tirana), Freek Persyn (51N4E) en Marieke Francke (iabr/UP).