IABR-2016-

12
mei, 2016
10:00 - 12:30
mei, 2016
10:00 - 12:30

Energie, Ruimte en Regio

Atelier Making Projects, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In 2013 hebben ruim veertig organisaties, waaronder overheden, werkgevers, vakbeweging, natuur-en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen zich verbonden aan het Energieakkoord voor duurzame groei. In het akkoord zijn, naast afspraken over energiebesparing, ambities afgesproken met betrekking tot opwekking van duurzame energie: naar 14% in 2020 en 16% duurzame energie in 2023. Het uiteindelijk doel is 80-95 % CO2 reductie in 2050. Op dit moment voorziet Nederland in ongeveer 5,6% duurzame energie en heeft op dit vlak dus nog een hele weg te gaan.

Vele partijen zijn nodig om de energietransitie in gang te zetten: het is een opgave voor iedereen: burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties en op alle schaalniveaus. Niet alleen op (inter)nationale schaal, maar juist ook op regionale en lokale schaal moet de energietransitie vorm worden gegeven. Om kansen van energietransitie in de regio te benutten is een goede balans nodig tussen het benutten van kansen en een goede inpassing in de omgeving. Dit vergt een gebiedsgerichte aanpak en maatwerk. Provincies, regio’s en gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol, omdat vraag en aanbod hier bij elkaar komen. De impact is hier het meest voelbaar: op de regionale economie omdat energie-uitgaven terugvloeien in de regio; op de samenleving waar initiatiefnemers voor verduurzaming aan de slag kunnen; op de omgeving omdat woonwijken, bedrijventerreinen en het landelijk gebied van uiterlijk veranderen.

Maar: hoe en met wie ga je hier als regio mee aan de slag? Wat is de relatie tussen de regionale en de nationale schaal? Wat kan er allemaal in je regio?

Programma
09.30u Inloop, met koffie en thee
10:00u Inleiding, Paul Gerretsen, Agent van de Vereniging Deltametropool
10:10u Energierapport en Energiedialoog
10:20u Energie en Ruimte 2050, Boris Hocks
10:40u Energieverkenning omgevingsvisie ‘Hart van Holland‘, Eric Frijters (.FABRIC)
11:00u Dutch Smart Thermal Grid, Bram Willemse (Studio Marco Vermeulen)
11:20u Gesprek met Rijk, Regio’s en Bedrijven
12:30u Sluiting

DONDERDAG 12 MEI
Tijd: 10.00 - 12.30 (inloop vanaf 9.30 uur)
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis, mits in het bezit van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling. U kunt een ticket reserveren in onze ticketshop.