IABR-2016-

In het Atelier 2050 - An Energetic Odyssey smeedde de IABR een opvallende alliantie: met het Ministerie van Economische Zaken als opdrachtgever werkten Shell, Van Oord, de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Zeeland Seaports, RWE, Tennet en Natuur en Milieu, geinspireerd door hoofdcurator Maarten Hajer en onder leiding van ateliermeester Dirk Sijmons, landschapsarchitect en curator van IABR–2014, samen aan een ontwerpend onderzoeksproject dat de mogelijkheden en implicaties van grootschalige productie van windenergie op de Noordzee verkent. Het resultaat, een door Tungsten geanimeerde verbeelding die loopt tot 2050, is een van de pronkstukken van IABR–2016.

2050 - An Energetic Odyssey

Het resultaat werd door minister Kamp ingebracht bij de EU Ministerraad en de verbeelding hielp om ook daar een alliantie te smeden, van Noordzee-landen die besloten te gaan samenwerken bij het produceren van windenergie op de Noorzee.

2050 - An Energetic Odyssey

foto: Hans Tak

Op 21 juni brengt Shell alle stakeholders opnieuw bij elkaar op IABR–2016. Wat zijn de volgende stappen?

besloten bijeenkomst