IABR-2016-

Wonen is en blijft een van de hete hangijzers als het gaat over de toekomst van de stad. De verstedelijking neemt toe. Steeds meer mensen willen betaalbaar en goed wonen in de stad. Ook de samenleving verandert. Dynamische processen als migratie, vergrijzing, bevolkingsgroei, wisselende gezinssamenstellingen, verschuivende tijdsbestedingspatronen, veranderende woon-werksituaties vragen om aanpassingen in hoe en waar we wonen. De afgelopen jaren zijn heel wat verfrissende beleidsinitiatieven en (piloot)projecten gelanceerd om de urgenties en uitdagingen op het vlak van wonen op een kwaliteitsvolle manier aan te pakken. Daarbij is onder meer extra aandacht gegaan naar zorgwonen en naar collectieve woonvormen. Hier kunnen al veel lessen uit worden getrokken. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om vooruit te kijken en actief op zoek te gaan naar visionaire alternatieven die een antwoord bieden op de vele uitdagingen voor het wonen van de toekomst.

Keynote door Kristien Ring (AA projects).
Debat met Kristien Ring, Helmer Rooze (transition manager ‘Slim Wonen en Leven’), Michiel Dehaene (professor Urbanism, Universiteit van Ghent) en Brecht Nuyttens (de stad Kortrijk – TBC). Het debat wordt gemodereerd door Joachim Declerck (AWB).


DONDERDAG 26 JANUARI
Tijd: 19.00 - 21.00
Locatie: Atelier Vlaams Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, Brussel
Voertaal: Nederlands en Engels
Toegang: gratis. Aanmelden via deze link.


Designing the Future sessies
Dit debat vormt onderdeel van het debatprogramma Designing the Future, georganiseerd door AWB en IABR, samen met Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en de Brussels Bouwmeester.

Globale en lokale uitdagingen presenteren zich vandaag steeds vaker als complexe ruimtelijke vraagstukken, denk aan de energietransitie, de vermaatschappelijking van de zorg en duurzame mobiliteit. Dat vertaalt zich in een vernieuwd geloof in het potentieel van ontwerp om onze toekomst mee in de gewenste richting te sturen. Het is van groot belang om de kennis, inzichten en ervaringen die reeds zijn opgedaan te bundelen en bij mekaar te brengen. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Maar vooral, wat zijn de volgende stappen? Op welke manier brengen we beleidsintenties in de praktijk? Hoe en met wie gaan we aan de slag? De Designing the Future sessies staan in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst.