IABR-2016-

Tijdens dit mini-symposium wordt het IABR project 2050 – An Energetic Odyssey, een verkenning naar de mogelijkheden van grootschalige windenergie productie op de Noordzee en te zien in de tentoonstelling The Next Economy, besproken met een groep ecologen en biologen uit verschillende Noordzeelanden. Zij buigen zich over de vraag wat de ecologische implicaties zijn van het realiseren van 25.000 windmolens op de Noordzee. Kan voldoende rekening worden gehouden met ebstaande routes van trekvogels? Welke soorten profiteren van de nieuwe habitat die de windmolenparken bieden? En welk effect heeft de bouw van zoveel windmolens op zeezoogdieren zoals de bruinvis?

De uitkomsten van dit symposium kunnen richting geven aan de onderzoeksinspanningen die de komende jaren worden verricht om ervoor te zorgen dat de uitrol van windenergie op zee niet ten kosten gaat van de mariene ecologie.

Besloten bijeenkomst