IABR-2016-

9
mei, 2016
09:00 - 17:30
mei, 2016
09:00 - 17:30

Sustainable Urban Deltas

Working on the Urban Agenda

Rijksoverheid NL, Delta Coalitie + IABR

Op maandag 9 mei wordt op het platform van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY de internationale conferentie SUSTAINABLE URBAN DELTAS georganiseerd als onderdeel van het officiële programma van de Delta Coalitie: een nieuw samenwerkingsverband van twaalf landen die elkaar dwars door alle bestaande internationale (overleg)structuren en conventies hebben gevonden op een gedeelde agenda waarmee ze concreet aan de slag willen.
Nederland bekleedt momenteel het voorzitterschap van de Delta Coalitie die op 10 mei in Rotterdam voor het eerst officieel op hoog bestuurlijk niveau samen komt. Daarom brengen Rijksoverheid en IABR de dag daarvoor overheden en professionals uit de hele wereld samen voor SUSTAINABLE URBAN DELTAS: hoe kunnen we de stedelijke delta’s van morgen inclusiever, duurzamer, productiever en leefbaarder maken, hoe maken we fysiek én sociaal veerkrachtige delta-steden voor alle bewoners?

Met keynotes van Adriaan Geuze (directeur WEST8 Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, en curator van de 2e IABR: The Flood), Maarten Hajer (hoofdcurator IABR–2016–THE NEXT ECONOMY) en Edgar Pieterse (directeur African Center for Cities, Universiteit van Kaapstad).

Master of Ceremonies is Henk Ovink (Special Envoy for International Water Affairs).

In de middag zijn er vier parallelle break-out sessies. Risk & Resilience, verzorgd door Matthijs Bouw (One Architecture), The Urban Metabolism, door Eric Frijters (.FABRIC), Blue Space: Mobilizing Territories and Coalitions, door Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) en Balancing Economic, Ecological and Social Agendas, door Florian Boer (De Urbanisten) en Tim Peeters (ZUS).

Voor het volledig programma, klik hier
Voor het verslag van de conferentie, klik hier


MAANDAG 9 MEI
Tijd: 09:00 – 17.30 met aansluitend netwerkborrel
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Taal: Engels
Toegang: aanmelden via e-mail: deltacoalitie@iabr.nl


SUSTAINABLE URBAN DELTAS
We leven in een verstedelijkte wereld. Meer en meer mensen trekken dagelijks richting de stad op zoek naar een beter en productiever leven. De aanhoudende verstedelijking legt een enorme druk op onze stadslandschappen. Stedelijke delta's behoren tot de meest kwetsbare gebieden in de wereld. Hoe kunnen we van de deltaregio’s van de toekomst inclusieve, productieve en veerkrachtige regio's maken? Hoe krijgt deze complexe uitdaging in de praktijk gestalte? Hoe transformeren we ideeën, aanbevelingen en beleid naar allianties, programma's en projecten? Welke nieuwe strategieën, methoden en ontwikkelmodellen kunnen effectief bijdragen aan deze grootschalige transities?

De internationale conferentie SUSTAINABLE URBAN DELTAS brengt overheden en professionals uit de hele wereld samen, die zich inzetten om de stedelijke delta’s van morgen meer inclusief, productief en leefbaar te maken. SUSTAINABLE URBAN DELTAS nodigt hen uit om deel te nemen en bij te dragen aan het ontwikkelen van cutting-edge oplossingen en zich te laten inspireren door best practices uit de praktijk.


SUSTAINABLE URBAN DELTAS wordt ontwikkeld door de IABR in samenwerking met de Nederlandse Rijksoverheid en de Delta Coalitie en vormt onderdeel van het officiële programma van de Delta Coalitie op 9 en 10 mei in Rotterdam.