IABR-2016-

25-26
nov, 2015
09:00 - 17:00
nov, 2015
09:00 - 17:00

Master Class Ontwerpkracht 1

IABR + Architectuur Lokaal

De Master Class ‘Goed Rentmeesterschap – toerisme als instrument voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ bouwt voort op de resultaten en uitkomsten van het IABR–2014–Projectatelier Planet Texel.

Toerisme, economie en duurzaamheid zijn stuk voor stuk complexe ruimtelijke opgaven, met niet zelden tegengestelde ambities op economisch en ecologisch vlak. Hoe kunnen deze opgaven productief worden gekoppeld en optimaal worden geïntegreerd? Hoe kan landschap een motor zijn voor economische ontwikkeling? Op welke manier kan een intensiever gebruik van de ruimte leiden tot een duurzamere ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten?

Datum: 25 en 26 november 2015
Locatie: Texel
Master: Dirk Sijmons (curator IABR–2014)
Chef d’équipe: Eric Hercules
Ontwerpbureaus: LA4SALE, FARO

DRIE MASTER CLASSES ONTWERPKRACHT
Om regionaal en lokaal capacity building te stimuleren en integrale en toekomstbestendige ontwikkelperspectieven te verkennen heeft de IABR opdracht gegeven aan Architectuur Lokaal om drie Master Classes Ontwerpkracht te organiseren.

Voor meer achtergrond informatie klik hier

Voor verdere praktische informatie kan contact worden opgenomen met Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).