IABR-2016-

13
mei, 2016
11:00 - 13:00
mei, 2016
11:00 - 13:00

Groningen: De Nordic City

IABR-Projectatelier Groningen

IABR + provincie Groningen, gemeente Groningen, Eemsdelta Regio, Regio Groningen-Assen

Energietransitie als motor voor ruimtelijke en economische ontwikkeling
Hoe kan de energietransitie een wenkend perspectief opleveren voor de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit van stad en regio? En wat moeten we doen om de geschetste perspectieven tot realisatie te brengen? IABR–Projectatelier Groningen laat zien wat er mogelijk is wanneer stad en regio werk maken van de energietransitie, van het Biobased Noorden tot veilige en energieneutrale dorpen en van Energy Port tot Groningen, slimme energiestad.

Met presentaties van Jandirk Hoekstra (Ateliermeester Projectatelier Groningen) en de betrokken onderzoeks- en ontwerpbureaus laten we zien hoe de energietransitie als drijvende kracht ingezet kan worden voor een economisch duurzamer en ruimtelijk aantrekkelijker Groningen.

In de middag vindt er een besloten rondetafelgesprek, waarbij de Groningse opdrachtgevers, samen met lokale, regionale en nationale bestuurders en stakeholders, in Rotterdam met elkaar in gesprek gaan over wat er moet gebeuren om de gepresenteerde plannen ook echt te realiseren. Wat zijn de volgende stappen, aan welke condities moet worden voldaan en wie zijn daarbij nodig?

VRIJDAG 13 MEI
Tijd: 11.00 - 13.00
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis, mits in het bezit van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.
Let op: vooraf reserveren in de ticketshop