IABR-2016-

Het Schieblockberaad is een tijdelijk, door de thematiek van IABR–2016 geïnspireerd overlegplatform, bestaande uit directeuren (generaal) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat (RWS), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Milieudienst Rijnmond (DCMR), de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Havenbedrijf Rotterdam.
Het beraad wisselt regelmatig van gedachten over de relatie tussen beleidsontwikkeling en maatschappelijke dynamiek, en de relevantie daarvan voor de ontwikkeling van de Omgevingswet.

De bijeenkomst op 16 juni staat in het licht van de Circulaire Economie. Daarbij staat het vergroten van de inzet van afval als secundaire grondstof centraal. Dit gebeurt aan de hand van twee cases uit de Green Deal North Sea Resources Roundabout.

Besloten bijeenkomst