IABR-2016-

23
jun, 2016
09:00
jun, 2016
09:00

Urban Underground 2016

Gemeente Rotterdam, TNO/Geologische Dienst, TUDelft, International Tunneling Association + Ministerie van I+M, COST-SUBURBAN

URBAN UNDERGROUND is een dagvullend programma dat ingaat op hoe zorgvuldige inzet van de ondergrond de waarde van de leefomgeving bovengronds kan verbeteren.
Steden worden ook drukker. Om als stad succesvol te kunnen blijven is het nodig dat verdere verstedelijking en verdichting op een duurzame manier plaatsvindt en dat veranderingen op economisch, maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied en ook op klimaattechnisch gebied kunnen worden geaccommodeerd. Dat vereist zorgvuldige planning van en onderlinge afstemming tussen alle verschillende functies in de openbare ruimte.

Deze URBAN UNDERGROUND dag draagt bij aan het verbinden van de verschillende netwerken om zo de relatie te transformeren tussen ondergronddeskundigen en degenen die hier het meest van deze kennis kunnen profiteren zoals stedenbouwkundigen, beleidsmakers en het publiek.

Het programma bestaat uit lezingen en workshops tijdens welke stadsontwikkelaars en ondergrondspecialisten van verschillende Europese steden de urgente issues rondom de ondergrond in stadsontwikkeling aan de orde stellen.

Sprekers: Paula Verhoeven (gemeente Rotterdam), Jan Rotmans (Erasmus Universiteit), Arnoud Molenaar (gemeente Rotterdam), Diarmad Campbell (Cost-SubUrban), Yvette Koerber (Loglay AG), Kristel Aalbers (Water Board Delfland), Han Admiraal (Itacus), Linda Molenaar (gemeente Rotterdam).

DONDERDAG 23 JUNI
Tijd: 9.00 - 17.00 uur (aanvang bij Kantine Walhalla)
Locatie: Kantine Walhalla, Veerlaan 11 & IABR–2016, Fenixloods II, Paul Nijghkade 19
Voertaal: Engels

Deelname is gratis, graag vooraf registreren via urbanunderground@rotterdam.nl