IABR-2016-

10
dec, 2015
19:00 - 22:00
dec, 2015
19:00 - 22:00

Rotterdam: De Productieve Stad

Urban Meeting

IABR + gemeente Rotterdam

Op donderdag 10 december organiseren de IABR en de gemeente Rotterdam een Urban Meeting in het kader van het IABR–Projectatelier Rotterdam: De Productieve Stad.

In deze Urban Meeting zoomen we vanuit het thema van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY– in op de vraag op hoe Rotterdam slimmer en beter kan profiteren van de maakeconomie in stad en regio en hoe die ontwikkeling bij kan dragen aan een meer sociaal inclusieve samenleving en een meer circulaire economie. De avond wordt geopend door Hans Beekman (Projectdirecteur Roadmap Next Economy, gemeente Rotterdam) en George Brugmans (Algemeen directeur IABR).

Hoofdcurator van IABR–2016– Maarten Hajer neemt ons mee in zijn visie op de stad van de toekomst: een groene stad, een solidaire stad, een productieve stad – een stad waarin het publiek domein weer werkelijk centraal staat. Ateliermeester Daan Zandbelt presenteert een tussenstand van het ontwerpend onderzoek van Projectatelier Rotterdam dat wordt uitgevoerd door De Zwarte Hond, marco.broekman en L’AUC (Parijs). Wat zijn de beloften van de maakeconomie en hoe kunnen die voor Rotterdam worden verzilverd? En welke ruimtelijke kwaliteiten kunnen daarbij worden ingezet?

Aan de hand van stellingen wordt samen met het publiek verder doorgepraat over de kansen die er in Rotterdam aanwezig zijn om de maakeconomie in te zetten als motor voor de ontwikkeling naar een sociaal inclusievere en meer circulaire regio, en de posities die de verschillende actoren daarbij in zouden moeten nemen.

IABR nodigt makers, beleidsmedewerkers, bestuurders, ontwerpers, onderzoekers en (sociale) ondernemers uit om hier actief over mee te denken.


DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Tijdstip: 19u00 inloop, programma 19u30 – 21u30
Locatie: Zaak Acht (Fenix Food Factory, Veerlaan 19D, Rotterdam)
Voertaal: Nederlands
Toegang: Gratis

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.


IABR–Projectatelier Rotterdam: De Productieve Stad
In steeds meer steden is hernieuwde aandacht voor de maakeconomie, gestimuleerd door ontwikkelingen als reshoring, de opkomst van nieuwe smart technologieën, de ambitie een circulaire economie te realiseren en een toenemende maatschappelijke aandacht voor (lokaal) vakmanschap. Ook in Rotterdam wordt er door allerlei partijen onderzocht en verkend hoe er, door in te zetten op de maakeconomie, slimmer en beter gebruik gemaakt kan worden van de kansen voor (sociaaleconomische) ontwikkeling die er in de regio voorhanden zijn. Hoe kan Rotterdam meer profiteren van de enorme goederenstromen die dagelijks door haven en stad gaan? Kunnen grootschalige industrie en kleinschalige maakinitiatieven slimmer aan elkaar worden gekoppeld zodat wederzijdse (kennis) uitwisseling en innovatie ontstaan? Kan het onderwijs daarin een rol spelen? En hoe zou de overheid een ‘ecologie van de maakeconomie’ het best faciliteren?

Het IABR–Projectatelier Rotterdam onderzoekt wat de maakeconomie voor Rotterdam omvat, wat de kansrijke componenten daarbinnen zijn en hoe de maakeconomie, door het maken van nieuwe verbindingen en crossovers, gekoppeld aan de specifieke ruimtelijke karakteristieken van stad en regio, waarde kan toevoegen aan de stad. Er is de afgelopen decennia met name geïnvesteerd in een globale economische agenda en er is daarbij te weinig aandacht geweest voor de vraag wat deze economische activiteiten lokaal werkelijk bijdragen, aan de stad en haar inwoners.

Projectatelier Rotterdam is een samenwerking van de IABR en de gemeente Rotterdam. Ateliermeester is Daan Zandbelt (De Zwarte Hond). Het ontwerpend onderzoek wordt verricht door De Zwarte Hond, marco.broekman en L'AUC (Parijs).