IABR-2016-

Abstracte en complexe issues zoals regenwateroverlast zijn moeilijk bespreekbaar te maken, laat staan dat ze concrete handelingsperspectieven bieden. Gaming biedt onder meer de mogelijkheid om in een veilige setting en op een leuke manier te experimenteren, ideeën, betrokkenheid en inspiratie te genereren, coalities te vormen en complexe systemen te doorgronden.
In het kader van The Hackable City is daarom een spel met het thema water en circulariteit ontwikkeld. Als een soort visuele brainstorm onderzoekt het mogelijke scenario’s rondom het thema water, welke rol lokale stakeholders daarin kunnen spelen en wat voor oplossingen en samenwerkingen daarvoor nodig zijn.
Kan het huidige systeem rond water ‘hackable’ gemaakt kan worden? Met andere woorden, kun je spelenderwijs uitvinden welke alternatieve waarden er rond water te bedenken zijn (bijv. ecologisch en natuurbeleving, circulariteit en duurzaamheid, als sociaal bindmiddel, als cultuurgoed) en hiervoor proefondervindelijk de energie, samenwerkingen en handelingsperspectieven ontwikkelen?

Een workshop / spelsessie toegankelijk voor publiek

WOENSDAG 29 JUNI
Tijd:
14:00-17:00 uur
Locatie:
Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal:
Nederlands
Prijs:
Gratis, mits in het bezit van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling