IABR-2018-

5
jun, 2018
19:00 - 21:30
jun, 2018
19:00 - 21:30

Who Cares

Atelier Rijksbouwmeester
Hoe wil jij wonen als je ouder wordt of zorg nodig hebt? En welke rol kan de ontwerper daarbij spelen? Deze en andere vragen over de toekomst van de zorg en de rol van ontwerp staan centraal tijdens Who Cares, de eerste in een reeks van vier publieksavonden verzorgd door Atelier Rijksbouwmeester.

In 2017 lanceerde Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en curator van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, de prijsvraag Who Cares. Hij wilde ontwerpkracht mobiliseren nodig om bestaande woonwijken en groeiende zorgbehoefte beter op elkaar af te stemmen. Immers, de vergrijzing en andere ingrijpende veranderingen in de zorg vergen ook ruimtelijke aanpassingen, met name van woonwijken. Zoals betoogd in het Curator Statement van deze biennale: "geen transitie naar een zorgzame of solidaire leefomgeving zonder daadwerkelijke transformatie van onze stadslandschappen".
Met de brede oogst die Who Cares opleverde en de reeds bestaande plannen van ontwerpers en professionals uit de zorg om de leefomgeving van kwetsbare mensen te verbeteren als uitgangspunt, wordt nu gekeken naar welke stappen genomen moeten worden en hoe onze woonwijken daadwerkelijk aan te passen.

Scheldehof
WVO Zorg Vlissingen, ontwerp Atelier Pro

picture: Ronald Tilleman


Met vooraanstaande tafelgasten, waaronder Jacqueline Bouts, Piet van Veen (Xenia hospice), Gabrielle Verbeek (Artemea), Hans Looyen (Dolhuys) en Harry Moeskops wordt in de eerste gespreksronde gesproken over hoe het is om zorg te (moeten) ontvangen. In de tweede gespreksronde wisselen Marja Elsinga (TU Delft), Pieter Hilhorst (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Floris Alkemade ideeën uit over de zorg die we in de toekomst zouden wensen en over het zorgsysteem dat hierbij past. De avond wordt geïllustreerd aan de hand van diverse filmfragmenten. Moderator is Guido Wallagh.

Programma:
19:00: inloop
19:30: start programma
21:30: einde programma, borrel in het HAKAfé


locatie: HAKA-gebouw
datum: 5 juni
tijd: 19:00 - 21:30 uur
voertaal: Nederlands