IABR-2018-

4
jul, 2018
10:30 - 17:30
jul, 2018
10:30 - 17:30

IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied

Provincie Oost-Vlaanderen en IABR

“Hoe kunnen we de demografische groei in de regio rond Gent aangrijpen als een kans om tegen 2050 een duurzame, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving te realiseren?” Deze vraag staat centraal in het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied.

Oost-Vlaams Kerngebied

beeld: IABR–Atelier OVK

We staan nu al veel vaker dan vroeger stil in de file, horen zorgwekkende nieuwsberichten over onze luchtkwaliteit en burgers stellen zich vragen bij begrippen zoals ‘de betonstop’. Tegen 2050 verwacht het federaal planbureau een bevolkingsgroei van 100.000 inwoners in de Gentse regio, in het Oost-Vlaams Kerngebied. Deze toename bewijst de grote aantrekkingskracht van deze regio, maar dwingt de lokale bestuurders ook tot een andere aanpak. Om nieuwe methodes te ontwikkelen, hebben de Provincie Oost-Vlaanderen en de IABR samen het IABR–Atelier OVK opgezet.

Woensdag 4 juli staat geheel in het teken van Atelier OVK.
De architecte en stedenbouwkundige Paola Vigano, die meewerkt aan de analyse van de regio, licht haar werk toe. Er wordt verkend hoe we van scenario’s naar een regionale coalitie en concrete realisaties kunnen komen. En de recent door het Atelier geiniteerde demonstratieprojecten uit de regio worden in werksessies besproken met internationale experts.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 4 juli
tijd: 10:30 - 17:30 uur (inloop vanaf 10:00 uur)
voertaal: Nederlands