IABR-2018-

15
jun, 2018
14:00 - 17:00
jun, 2018
14:00 - 17:00

Test Site M4H+ en Agri-Food

IABR en Team1010

Dit is een besloten werksessie met stakeholders. Wilt u meer weten over Test Site M4H+? Kom dan naar het debat Stadshavens in de Delta op 4 juli.

De IABR en de initiatiefnemers van het Rotterdam Makers District, gemeente en havenbedrijf Rotterdam, hebben het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) en de omliggende wijken, samen M4H+, bestempeld tot Test Site M4H+. Hier komen de energietransitie en grote sociale vraagstukken onvermijdelijk samen met opgaven op het gebied van de circulaire economie, de maakindustrie in stad en haven, en bijvoorbeeld voedsel en watermanagement.

Agri-food: doorgroeien naar een volwassen bio-based economie
Organisch afval is een bron van schaarse nutriënten en verwerkbaar als biomassa tot biobrandstof, biogas of als voer voor algen. Sommige bedrijven in het M4H gebied zijn zich bewust van de mogelijkheden en reeds bezig deze te toetsen op industriële schaal. Zo zijn er Groencollect, dat specifieke afvalstromen verzamelt, om te laten verwerken in een veelheid aan toepassingen, en Sugu Warehouse, een innovatieve cluster die geavanceerde technologie ontwikkelt. Tegelijkertijd zien we een heldere ambitie van de Rotterdamse haven om tegen 2040 af te stappen van fossiele brandstoffen en te transformeren naar bio-based. M4H wordt daarbij gepositioneerd als plek om de daad bij het woord te voegen: een Test Site. Welke stappen zijn nodig om deze transitie te maken? Hoe kunnen de pionierende bedrijven in M4H, gevestigde en nieuwe, een rol spelen? Wie moet erbij betrokken zijn? En wat hebben ze nodig om te slagen?

Doorgroeien in de biobased economie

Beeld: Team1010

Op vrijdag 15 juni zet Team1010, dat het ontwerpend onderzoek doet voor de Test Site M4H+, de focus op dit vraagstuk met een publieke vertoning (openbaar) en een werksessie voor stakeholders (op uitnodiging). Verspreid over het HAKAfé zal een opstelling aan bijproducten uit de agri-food keten het verhaal achter hun geboorte vertellen. Hun ontstaan begint bij overmatig en verspild voedsel, de producten kunnen stinken, vragen om specifieke randvoorwaardes inzake milieuwetgeving en hebben plaats nodig. Met bedrijven uit M4H en daarbuiten wordt een verkennend gesprek gevoerd met als doel om meer inzicht te krijgen in de stimulerende of juist belemmerende factoren voor de bio-based economie in de Rotterdamse regio en M4H in het bijzonder, en in wat de laaghangende vruchten zijn.


Op vier vrijdagen in juni zoomt Test Site M4H+ in op telkens een andere stroom, ENERGIE (8 juni, als onderdeel van de conferentie Energietransitie als hefboom voor weerbare steden), AGRI-FOOD (15 juni), BOUWMATERIALEN (22 juni) en TEXTIEL (29 juni).
In werksessies met stakeholders wordt de inhoud van het ontwerpend onderzoek verrijkt, aangescherpt en verwerkt in de ontwikkeling van het finale product: guiding principles en pilot projects voor de verdere ontwikkeling van M4H+.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 15 juni
tijd: 14:00 - 17:00 uur
voertaal: Nederlands