IABR-2018-

RE-ST, één van de praktijken die deelneemt aan het Delta Atelier, voert in navolging van hun Pleidooi voor het niet-bouwen onderzoek uit naar (onder)benutting van ruimte. Dit doen zij onder de noemer Zwerfruimte, een onderzoek dat dit jaar door Vlaams Bouwmeester en IABR–curator Leo Van Broeck werd erkend met een Bouwmeesterlabel.

Zwerfruimte

beeld: RE-ST

Vlaanderen is dichtbebouwd, maar tegelijkertijd is er te weinig besef van welke ruimte we allemaal ter beschikking hebben. Zwerfruimte is bebouwde en onbebouwde ruimte die buiten ons systeem lijkt te vallen. Ze gaat schuil achter een bestemming die de ruimte niet volledig benut, waardoor men zich vaak niet bewust is van het ondergebruik van de ruimte. RE-ST detecteert deze onderbenutting, brengt het in kaart, en maakt ons er op die manier van bewust. Alleen door het activeren van deze ruimte, of teruggave ervan aan de natuur, kan een halt worden toegeroepen aan de toenemende hoeveelheid zwerfruimte.

Tijdens de workshop zoekt RE-ST, samen met collega’s uit het werkveld, naar mogelijke strategieën om zwerfruimte op te sporen en te re-activeren.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 19 juni
tijd: 14:00 – 17:00 uur

voertaal: Nederlands