IABR-

Op 14 augustus gingen de deuren van de tentoonstelling THE HIGH GROUND dicht. En daarmee was DOWN TO EARTH, die de boeken in zal gaan als de “corona-biennale”, na bijna twaalf maanden en zeven tentoonstellingen voorbij.

DOWN TO EARTH: THE HIGH GROUND

beeld: Aad Hoogendoorn

Van DOWN TO EARTH......
Natuurlijk trok deze editie vanwege de (steeds veranderende) corona-maatregelen minder bezoekers dan de acht vorige edities, maar toch kunnen we terugkijken op een in veel opzichten heel geslaagde biennale.
Van het corona-nadeel is waar en wanneer het maar kon een voordeel gemaakt. Ontwerpers vanuit de hele wereld, die zo belangrijk zijn voor het succes van een internationale biennale, konden met hun projecten, verhalen, presentaties en ideeën dit keer niet naar Rotterdam komen – de wereld was in lock down en dat maakte een "normale" biennale onmogelijk. Maar juist daarom, realiseerden we ons al heel snel, kon voor ons eigen onderzoek in de IABR–Ateliers meer tijd worden genomen. En dankzij de resultaten van dat onderzoek konden we zelf, en uiteindelijk over een periode van bijna twaalf maanden, vijf tentoonstellingen met “eigen werk” maken en presenteren.
Meer dan anders konden we zo de diepte ingaan en veel meer aandacht geven aan hoe de onderzoekresultaten voor het voetlicht te brengen, vooral met het oog op realisatie van de resultaten van de Ateliers in de concrete praktijk van het stad maken.

Ook zijn we erin geslaagd, zoals een grotere culturele instelling in crisistijd betaamt, meer dan onze normale bijdrage te leveren aan het ecosysteem waarvan we uiteindelijk allemaal afhankelijk zijn. Zo gaf de IABR in het kader van DOWN TO EARTH alleen al in Rotterdam voor bijna 1.4 miljoen euro aan opdrachten aan zzp-ers, culturele ondernemers en onderzoek- en ontwerpbureaus. Ter referentie: dat is bijna tien keer zoveel als de cultuursubsidie die de IABR nu jaarlijks van de stad Rotterdam ontvangt.

Al met al was het goed te constateren dat we met een klein maar uitermate gemotiveerd team in deze lastige omstandigheden in staat zijn gebleken onze belangrijkste doelstelling te realiseren, namelijk naar vermogen bij te dragen aan het halen van de klimaatsdoelstellingen van Parijs en de 2030 Agenda for Sustainable Development van de Verenigde Naties.

ENERGIE, VAN WIE?

foto: Aad Hoogendoorn

......naar SHOCK AND ROLL
De hoofdcurator van DOWN TO EARTH, George Brugmans, geeft het stokje nu over aan Derk Loorbach, die in april werd benoemd tot hoofdcurator van de volgende IABR, SHOCK AND ROLL, in het najaar van 2022 (zie persbericht).

SHOCK AND ROLL zal zonder enige terughoudendheid inzetten op transitie. Op de dringende noodzaak in de ontwerppraktijk aan het werk te gaan met het alles moet anders! waar de wetenschap ons toe oproept, waar de klimaatdoelstellingen van Parijs om schreeuwen, waar de wereldgemeenschap zich met de 2030 Agenda for Sustainable Development van de VN aan heeft gecommitteerd, en waar de werkelijkheid van de klimaatcrisis ons iedere dag opnieuw mee confronteert.
Derk Loorbach: “De pandemie fungeert als vergrootglas en heeft eraan bijgedragen dat het draagvlak voor transformatieve verandering flink is gegroeid. Nu is het zaak om dat momentum te koppelen aan collectieve actie. Om de lessen en ervaringen van effectieve transitiepraktijken te ontsluiten voor een groot publiek. Om mensen te laten zien dat en hoe het werkt. Dat betekent concreet dat we transitie(praktijk) gaan maken én zichtbaar gaan maken. SHOCK AND ROLL wordt één groot transitie-experiment en actieonderzoek.”