IABR-

Yvette Govaart

© Adrian Kuipers

Voorzitter van de Raad van Toezicht Ed Nijpels: “De Raad van Toezicht van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is verguld met de toetreding van Yvette Govaart. Als gedreven vastgoedprofessional en -ondernemer kent ze de ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke uitdagingen als geen ander. Thema’s als ontwerp, haalbaarheid, organisatie, circulariteit en duurzaamheid behoren tot de kern van haar praktijk.”

Yvette Govaart: “Mijn overtuiging is dat we alleen de oplossingen vinden voor de grote sociaalmaatschappelijke opgaven als we, vanuit verschillende disciplines, samenwerken. Dit blijkt in de praktijk erg ingewikkeld. Niet alleen is oud denken een grote belemmering, ook het economische systeem moet veranderen. Sturingsparadigma’s moeten verschuiven. Transitioneel denken en handelen is hierin randvoorwaardelijk. De ontwerpende discipline speelt hierin een cruciale rol; niet alleen voor wat betreft het architectonische en stedenbouwkundige ambacht maar ook in organisatie en samenwerkingsfilosofie. Overheid en private sector zoeken naar de juiste rol in een veranderende context. De burger weet zich steeds vaker te verenigen en neemt maatschappelijke taken op zich. Het IABR heeft als cultureel en kennisinstituut een belangrijke taak in deze arena en ik zie er naar uit daar vanuit mijn rol als lid van de Raad van Toezicht een bijdrage aan te leveren.”

Yvette Govaart vervangt vertrokken bestuurslid Adri Duivesteijn, aan wie het team van de Internationale Architectuur Biënnale dankbaarheid toont voor zijn jarenlange inzet en toewijding aan de IABR.