IABR-2016-

8
jun, 2016
13:00 - 15:30
jun, 2016
13:00 - 15:30

En Passant: Kiosk

Expertmeeting

Jacques Beljaars en Thomas Rouw

Op 8 juni vindt op de IABR–2016 een expertmeeting plaats in het kader van En Passant: KIOSK, een onderzoek uitgevoerd door kioskologen Jacques Beljaars en Thomas Rouw in samenwerking met studenten Stadssociologie van de Universiteit van Amsterdam.
In deze besloten meeting wordt een aantal deskundigen samengebracht op het gebied van architectuur, stedelijke ontwikkeling, stadseconomie en -sociologie, om te discussiëren en filosoferen over het thema ‘Next Economy’ vanuit het perspectief van de kiosk.

Als kleinschalige vrijstaande verkoopinrichting levert de kiosk een betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van de publieke ruimte. De kiosk nodigt passanten uit tot vertraging, tot verblijven en eten in het publieke domein, ontmoetingen met bekenden en onbekenden. Het betekent handel en reuring. De uitbaters als Public characters die hun klanten kennen fungeren als ‘ogen op de straat’ en daarmee de veiligheid en leefbaarheid in de stad bevorderen. Daarnaast geeft ze menselijke proporties aan de gebouwde omgeving en zijn de informele, soms zelfs ludieke architectonische experimenten met anarchistische esthetiek, een verademing binnen de vaak modieuze en strak vormgegeven straatwanden. Tenslotte is de kiosk als mini-onderneming een vaak laagdrempelige en stabiele werkverschaffer die duurzaam bijdraagt aan de stedelijke economie.

Hoe kan de kiosk binnen maatschappelijke ontwikkelingen zoals een veranderende samenstelling van de stedelijke bevolking, de ‘festivalisering’ van de openbare ruimte, burgerinitiatieven en een groeiend zelfstandig en creatief ondernemerschap, verbeelder zijn van de Next Economy?

Geïnteresseerden voor deelname als expert aan deze meeting kunnen zich tot en met 25 mei aanmelden door een korte cv en motivatie te mailen naar info@enpassantkiosk.nl. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en zal er een selectie plaatsvinden op basis van een evenwichtige verdeling van de verschillende disciplines.

De expertmeeting is onderdeel van een driedelig programma van En Passant: KIOSK op de IABR–2016. Er worden ook een publieke lezing en een fiets-excursie langs Rotterdamse kiosken georganiseerd.


WOENSDAG 8 JUNI 2016
Tijd: 13.00 – 15.30
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Gespreksleiders: Jacques Beljaars & Thomas Rouw
Deelname: Toegankelijk voor geselecteerde deelnemers expert meeting.

Voor meer informatie over de expertmeeting en het programma klik hier.